organizations Associated

Women's Fellowship- Kottayam District
Women's Fellowship- Kottayam District

Varios programmes of the Kottayam District Women's Fellowship:

  • WMA meeting
  • Bible study
  • Young women's fellowship meet
  • Meeting of SEcretaries
  • Prayer cell
  • Women's retreat
  • Arts Festival
  • Bible Quiz
Designation : Kottayam District Secretary
Mrs. Thansu Joshy

Mrs. Thansu Joshy